phrase locales download \
--project_id <project_id> \
--id <id> \
--branch my-feature-branch \
--file_format yml \
--tags my-feature
phrase uploads create \
  --project_id <project_id> \
  --branch my-feature-branch \
  --file /en.json \
  --file_format json \
  --locale_id abcd1234cdef1234abcd1234cdef1234 \
  --tags my-awesome-feature
phrase job create  \
  --project_id <project_id> \
  --data '{"branch":"my-feature-branch","name":"de","briefing":"de-DE","due_date":"2017-08-15","tags":["myUploadTag"],"translation_key_ids":["abcd1234cdef1234abcd1234cdef1234"]}'

Cała Phrase API w Twoim terminalu. Z narzędziem Phrase CLI v2.

Narzędzie Phrase CLI pozwala szybko nawigować projekty i tłumaczenia z wiersza poleceń zamiast manipulowania przy długich żądaniach curl. Dostępne na Linuxa, macOS i Windowsa.

1. Pobierz i zainstaluj

Pobierz i zainstaluj klienta z GitHub. Na macOS tez można zainstalować przez homebrew:
brew tap phrase/brewed
brew install phrase

Dowiedz się więcej arrow_forward

2. Zainicjuj

Użyj phrase init polecenia, aby zainicjować i skonfigurować swój projekt

Dowiedz się więcej arrow_forward

3. Prześlij

Użyj phrase push polecenia, aby przesłać istniejące locale do Phrase.

Dowiedz się więcej arrow_forward

CLI v1 można znaleźć na GitHub