phrase locales download \
--project_id <project_id> \
--id <id> \
--branch my-feature-branch \
--file_format yml \
--tags my-feature
phrase uploads create \
  --project_id <project_id> \
  --branch my-feature-branch \
  --file /en.json \
  --file_format json \
  --locale_id abcd1234cdef1234abcd1234cdef1234 \
  --tags my-awesome-feature
phrase job create  \
  --project_id <project_id> \
  --data '{"branch":"my-feature-branch","name":"de","briefing":"de-DE","due_date":"2017-08-15","tags":["myUploadTag"],"translation_key_ids":["abcd1234cdef1234abcd1234cdef1234"]}'

Hela Phrase API i din terminal. Med Phrase CLI v2.

Med verktyget Phrase CLI kan du snabbt navigera bland dina projekt och översättningar från kommandoraden istället för att fippla med långa curl-förfrågningar. Finns till Linux, macOS och Windows.

1. Ladda ner och installera

Ladda ner och installera klienten från GitHub.

På macOS kan du också installera via homebrew:
brew tap phrase/brewed
brew install phrase

Ta reda på mer arrow_forward

2. Initialisera

Använd phrase init-kommandot för att initialisera och konfigurera ditt projekt.

Ta reda på mer arrow_forward

3. Ladda upp

Använd phrase push-kommandot för att ladda upp dina lokala filer till Phrase.

Ta reda på mer arrow_forward

CLI v1 kan hittas på GitHub