Vår högsta prioritet är
din informationssäkerhet

Frasen har ett brett utbud av säkerhetsåtgärder på plats för att säkerställa att data och information alltid är säker.

Skaffa en demoversion

Högsta säkerhetsåtgärder i varje skede

SKYDD

Skydda dina system

Autentisera och skydda dig själv med SSO och höj din säkerhetsstandard ytterligare genom att inkludera tvåfaktorsautentisering.

SÄKERHET

Det mest säkerhetstestade TMS:et

Med vår ISO27001-certifiering och TISAX AL 2-konformitet, och strikt efterlevnad av EU:s dataskyddspolicy, garanterar Phrase att din information förblir säker.

PÅLITLIGHET

Pålitlighet från Phrase HQ

Vår API-driftstid på Phrase är 99,9 % under de senaste 6 månaderna. Kryptering i hela Phrase används för att förbättra säkerheten och integriteten för känslig information. Våra servrar är skyddade med de högsta fysiska medlen, lagrade i EU.

Certifierings- och efterlevnadsstandarder

ISO 27001

ISO27001 är ett informationssäkerhetscertifikat, avgörande för att skydda viktig kundinformation och annat privat material. Den fokuserar på en processbaserad strategi för att driva och upprätthålla ett strikt ISMS. Phrase passerade denna viktiga certifiering 2020.

Ladda ner våratcertifikat

TISAX

TISAX är en standard för informationssäkerhet inom bilindustrin. Den står för ”Trusted Information Security Assessment Exchange”. Phrase uppfyllde AL 2-nivån 2020.

Ladda ner resultat

GDPR

Phrase arbetar med strikt EU-efterlevnad av alla GDPR-krav och upprätthåller alla villkor när det gäller dataskydd, integritet och överföring av personuppgifter. Phrase dataskyddsansvarig kan nås på privacy@phrase.com.


Penetrationstest för webb och API

Vår applikation testades av turingpoint för att se till att vi följer bästa praxis vad gäller säkerhet på webben.

Visa certifikat

PCI DSS 3.2.1

Phrase är nivå 4-certifierat mot betalningskortsindustrins datasäkerhetsstandard, i enlighet med SAQ A. Vår betalningsleverantör är Stripe, certifierad på nivå 1.

Se register

DCSO Cloud Vendor Assessment

DCSO (Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation) bedömer säkerheten hos olika molnleverantörer. Phrase dataskydd uppfyller kraven för 14 av de 14 testade ämnesområdena.

Ta reda på mer

Varför kunder värderar våra säkerhetsåtgärder

"På XING är informationssäkerhet nyckeln - och det inkluderar säkerheten för våra översättningar, vår UI-kopia är en integrerad del av vår plattforms infrastruktur.
Vi uppskattar därför att Phrase tar informationssäkerhet på lika stort allvarligt som vi gör."

Tilman Büttner
Senior UX Copywriter

Har du fler frågor om Phrase säkerhetsåtgärder?

Kom i kontakt med en av våra experter!

Boka en demo