Jak oslovit 66 milionů francouzských uživatelů do 10 týdnů

-50%náklady na lokalizaci

3lokalizační projekty

40Kslov

-50%čas zpracování

The Conversation je nezávislým poskytovatelem zpráv a názorů z akademických a vědeckých zdrojů, doručovaných přímo čtenářům. Tým se skládá z profesionálních redaktorů, kteří úzce spolupracují s odborníky z univerzit a výzkumných institucí, aby zprostředkovali jejich znalosti veřejnosti.

Cílem je pomoci obnovit důvěru v žurnalistiku. Všichni autoři a redaktoři se musí přihlásit k redakční listině. Všichni přispěvatelé se musejí řídit politikou společenství a společnost The Conversation umožňuje autorům psát pouze na téma, pro která prokázali odborné znalosti, které musí zveřejnit vedle svého článku. Rovněž existuje povinnost zveřejňovat informace o financování autorů a případných střetech zájmů. Pokud tak neučiníte, hrozí riziko zákazu přispívat na stránky.

Společnost The Conversation se poprvé představila v Austrálii v březnu 2011. Jejich inovativní technologická platforma a vývojový tým sídlí v univerzitním a výzkumném areálu v Carltonu. V květnu 2013 otevřeli kancelář a redakci v Londýně. Nyní mají redakce v Melbourne, Londýně, Bostonu, Paříži a Johannesburgu.


Výzva

Když se The Conversation rozhodli lokalizovat svoje texty do francouzštiny, byli již aktivní ve čtyřech anglicky mluvících regionech. Všichni jejich vývojáři byli Australané a kolegové, kteří by zajistili překlady, byli v Paříži. Bez předchozích zkušeností s překladatelskými a lokalizačními procesy a více než 2000 frázemi k překladu tým The Conversation věděl, že manuální lokalizace by znamenala vysoké náklady na vývojáře a překladatele, s nejistým výsledkem. Technický ředitel James Healy proto začal hledat vhodné řešení systému řízení překladů, který by společnosti nabídl flexibilitu a snadnou správu celého procesu lokalizace.

Proces lokalizace byl týmovým úsilím, kdy několik vývojářů spolupracovalo s Jamesem na hodnocení několika různých poskytovatelů TMS. Rychle identifikovali několik lokalizačních systémů a připravili detailní dokumentaci pro výběrové řízení. „Náš projekt je postaven pomocí Ruby on Rails a překlady jsme ukládali ve standardním formátu YAML. Bylo pro nás velmi důležité, aby řešení správy překladů bylo integrováno s naším automatizovaným nasazováním a aby nedocházelo ke konfliktům s našimi vývojovými procesy,“ řekl James Healy, technický ředitel The Conversation.


Řešení

Když se měl vybrat systém pro správu překladů, identifikovali několik různých řešení. Volba padla na Phrase, protože jeho API umožnilo snadno provést snadnou integraci do automatizovaného procesu nasazování a do Slacku. James Healy, technický ředitel The Conversation, říká, že „Na papíře jsme vyhodnotili několik různých řešení, ale Phrase bylo jediné, se kterým jsme postoupili do zkušební fáze. Chtěl jsem zajistit co nejmenší komplikace s procesem vývoji a API od Phrase nám to umožnily.“

V rámci Phrase má James rychlý a snadný přístup k procesu lokalizace. Díky rozsáhlému řídicímu panelu Phrase zobrazující všechny probíhající překladatelské projekty dokáže sledovat progres a komunikovat s vývojáři i překladateli. Integrace se Slackem dále zajišťuje, že je o všech nových aktivitách a projektech průběžně informován celý tým.

Phrase se ukázal jako klíčový článek celého procesu, neboť v něm tým The Conversation nalezl centralizované a standardizované místo, kde mohou vývojáři a překladatelé spolupracovat v reálném čase. Překladatelé se rychle naučili používat intuitivní uživatelské rozhraní Phrase a díky API mohli vývojáři snadno nastavit proces odesílání zdrojových textů v angličtině na překlad. Po vytvoření pracovního postupu byl lokalizační projekt realizován za méně než deset týdnů.

Kromě toho se jako zásadní ukázala i možnost jednoduše nahrávat soubory ve formátu YML/YAML a editovat je online. Tato funkce umožnila automaticky ověřovat zástupné znaky, předcházet chybám a překládat nové segmenty prostřednictvím webového rozhraní.

„Díky snadno použitelné a intuitivní platformě se řešení společnosti Phrase stalo zásadním a důvěryhodným nástrojem pro naši expanzi do Francie.“

James Healy
Technický ředitel, The Conversation

Výsledky

Za pouhých deset týdnů mohla společnost The Conversation a její tým vývojářů spustit verzi ve francouzštině. „Je pro mě těžké říci, kolik práce vývojářů jsme ušetřili, protože to bylo poprvé, kdy jsme podobný systém řízení překladů použili. Phrase fungoval bezproblémově a umožnil nám rychle expandovat na nový trh bez nechtěných překvapení či potřeby změn v našich postupech,“ řekl James Healy, technický ředitel The Conversation.

Během úvodního nasazení zahrnoval překladatelský tým The Conversation 5 vývojářů a 2 překladatele pracující na plný úvazek po dobu 10 týdnů na lokalizaci základního balíku textů vzniklých v posledních pěti letech. Po spuštění Phrase překlady řídí jeden vývojář a jeden francouzský překladatel.

V současné době je tým The Conversation schopen nasazovat aplikaci několikrát denně a aktualizovat překlad během 24 hodin.

Co se týče přidávání dalších jazyků, Healy pokračuje: „Nyní začínáme Phrase používat i pro další jazyk a zatímco poprvé nám to trvalo 10 týdnů, nyní očekáváme, že tento proces zkrátíme na polovinu.“


Používané funkce

assignment_ind

Přiřaditelné úlohy

Organizujte své překladatelské projekty tak, že vytvoříte týmy a členům přiřadíte úlohy, poskytnete informace a nastavíte pro jednotlivé jazyky termíny dokončení.

memory

Překladová paměť

Zrychlete proces lokalizace díky překladové paměti. Překladová paměť si pamatuje, co jste dřív přeložili a nabízí odpovídající překlady.

chat

E-mailová oznámení a oznámení v aplikaci

Oznámení jsou skvělý způsob, jak získávat informace o aktuálním dění v projektu, přímo v Phrase a e-mailem.


Co je The Conversation?

The Conversation je nezávislý, nezisková globální mediální služba poskytující špičkové nápady. Disponuje globální sítí v několika zemích světa a má celkem jedenáct edicí.

Co The Conversation nabízí?

The Conversation je bezplatný zdroj on-line zpráv. Autory článků jsou zkušení autoři, profesionální novináři, vše pod licencí Creative Common. Obsah proto může být sdílen a publikován jinými jednotlivci nebo médii.

Kdo používá The Conversation?

The Conversation má 18 milionů uživatelů měsíčně. Všechny informace jsou k čtenářům k dispozici zdarma. Obsah tvoří akademici a odborníci na danou oblasti a editují profesionální novináři.

Co můžete dělat s The Conversation?

Autoři a novináři dostávají nejen příležitost přispívat články na platformu, ale také se účastnit na nejrůznějších seminářích. Čtenáři a média, kteří se zajímají o témata zveřejněná na webových stránkách, mohou obsah používat a sdílet zdarma.

Výsledky

  • timer
    Jednodušší nasazování nových verzí, rychlejší uvedení na trh
  • assessment
    Snížení zdrojů o více než 50 %
  • timeline
    Snížení doby zpracování na polovinu
  • Stáhnout případovou studii
Je čas začít

Snadné nastavení. Dvoutýdenní zkušební verze zdarma. Nákup nebo zrušení kdykoliv.

Vyzkoušet zdarmaRezervujte si ukázku